BVH over arbeidsmarktcommunicatie
HomeNieuwsVrouwen in de top van organisaties

Vrouwen in de top van organisaties

Vrouwen in de top van organisaties,  het is een topic dat de laatste jaren veel in de belangstelling staat. Dit onderwerp kwam vooral op de agenda te staan tijdens de crisis. Organisaties moesten structurele veranderingen aanbrengen om beslagen ten ijs te komen. In vele gevallen betekende dat vanaf topdown de bedrijfsstructuur werd geëvalueerd en dat vooral de hoge bestuurslagen anders ingericht moesten worden. Dit was onder andere het geval in de bankenwereld.

Diversiteit bij ABN AMRO

Zo liet ABN AMRO recentelijk weten dat het hen is gelukt om het percentage vrouwen op topposities op te schroeven van 23 naar bijna 40 procent.¹ En dat terwijl het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven al twee jaar op rij afneemt volgens de jaarlijkse Female Board Index. De CEO van ABN AMRO, Kees van Dijkhuizen, legt uit dat dit behaalde resultaat afkomstig is vanuit een sterke overtuiging en intrinsieke motivatie. Namelijk dat alleen een echt divers team de organisatie toekomstbestendig maakt. Het klantenbestand van de bank is namelijk zeer divers. Om het belang van al deze mensen te bedienen heeft ABN AMRO deze diversiteit gespiegeld in de top en de lagen daaronder.

Beoordeel vrouwen op hun competenties

Olga Zoutendijk, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, doet daar nog een schepje bovenop. Volgens haar draait het voornamelijk om geen talent over het hoofd te zien. En daar slaat ze volgens mij de spijker op zijn kop. Op 19 januari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met handhaving van het wettelijk streefcijfer voor vrouwen in het bestuur en toezicht van ondernemingen. ABN AMRO heeft dit streefcijfer meer dan gehaald. Maar het halen van dit streefcijfer moet niet een doel op zich worden. Niet als je niet oprecht gelooft in het effect en het doel van vrouwen in de top van organisaties. Zo stelt ook Van Dijkhuizen: “Het is belangrijk dat je niet percentage-gedreven te werk gaat. Doe je dat wel, dan kunnen vrouwen de indruk krijgen dat zij op gender beoordeeld worden, in plaats van op hun merites. Terwijl je, ook als je diverser wilt worden, nooit concessies moet doen aan de kwaliteit”.¹

Herna Verhagen is de enige vrouwelijke CEO van een beursgenoteerde onderneming, namelijk van PostNL. Ook Verhagen benadrukt dat vrouwen niet op hun geslacht maar op hun kwaliteiten beoordeeld zouden moeten worden: “Succes verklaar ik niet vanuit de balans tussen masculiene en feminiene waarden. In die termen denk ik helemaal niet en bovendien kunnen beide seksen die waarden vertegenwoordigen. Ik geloof ook niet dat je nou zozeer vrouwen nodig hebt om aangesloten te blijven bij de veranderingen in de maatschappij. Succes is in mijn ogen genderneutraal. Mijn focus is dat ik geen talent wil mislopen, en talent is onder vrouwen evenzeer vertegenwoordigd als onder mannen.”¹

 

Nederlandse Female Board Index 2017

Een paar resultaten uit de Nederlandse Female Board Index 2017²:

  • Zes bedrijven voldoen nu aan het Nederlandse streefgetal (30%) voor RvB èn RvC. In 2016 waren dit er nog maar twee, en in 2015 voldeed nog geen enkel bedrijf aan het Nederlandse streefgetal.
  • 6,2% van de bestuurders is vrouw, dit is lager dan in 2016 (7,1%).
  • 24,6% van de commissarissen is een vrouw, dit is iets hoger dan in 2016 (23,1%)
  • Een ruime meerderheid (56%) van de nieuw benoemde vrouwelijke commissarissen komt uit het buitenland. Bij mannen is dit slechts 21%.
  • Van de 24 nieuwe bestuurders, zijn er slechts twee vrouw (8%), (2016:0)
  • Van de 64 nieuwe commissarissen, zijn er 16 vrouw (25%), (2016: 34%)

Stichting Topvrouwen

Hoewel hier en daar dus een kleine verbetering is te zien, is in de meeste gevallen sprake van een achteruitgang. Laten we hopen dat het gewoon tijd kost voor organisaties om de standaard patronen te doorbreken. Want dat de capabele vrouwen er zijn, dat staat vast. Stichting Topvrouwen onderschrijft het belang van een groter aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Zo bieden zij een database met honderden talentvolle, hooggekwalificeerde, boardroom-ready vrouwen. Deze database is een initiatief van de VNO-NCW voorzitter Hans de Boer en minister Jet Bussemaker.

Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Bussemaker zet zich hard in voor de positie van vrouwen in de top van organisaties. Ze heeft dan ook geen boodschap aan mannen die zeggen dat het vrouwelijk talent gewoon echt niet te vinden is: “Ik zei: zeg maar wat je nodig hebt. En voila, welke eisen er ook op tafel kwamen, van technische kwalificaties tot bestuurlijke ervaring, er waren meer dan voldoende hits. En echt goede vrouwen he, met alle benodigde kwaliteiten. Ik zag monden openvallen. ‘Oh ja, die naam ken ik wel’, zeiden de mannen dan. Vanaf dat moment veranderde er iets. Het was inzichtelijk dat ze er wel waren.”¹

Ten slot een duidelijke oproep vanuit Minister Bussemaker aan de mannen in de top van organisaties: Kom uit je comfortzone! Pieker niet zo lang over gender diversiteit, maar pak door. Verbreek de standaardpatronen en ga voor verandering in je organisatie. Want om iets te bereiken wat je nooit hebt gehad, moet je dingen doen die je nooit eerder hebt gedaan.

 

¹ Top, daadkrachtige mannen en vrouwen over gender diversity
² The Dutch Female Board Index 2017, Prof. dr. Mijntje Lückerath
VOLG ONS

willemijn@bvh.nl

Willemijn Kaal, Msc. Corporate communicatie gestudeerd aan de Universiteit. Binnen BVH verantwoordelijk voor arbeidsmarktcommunicatie & employer branding. Houdt van reizen, lekker eten en sport.

GEEN REACTIES

PLAATS EEN REACTIE